חוות לולים, ראש הנקרה

תוכנית ג/ 13079

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים, ראש הנקרה
מספר: ג/ 13079
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
א. עריכת תכנית לחוות לולים בתתחום משבצת ראש הנקרה.
ב. קביעת הנחיות בינוי המתייחסות לאספקטים חוזתיים של הפרוייקט.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח חקלאי מיוחד- חוות לולים, לשפ"פ.
לדרך גישה לרכב חקלאי.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה .
- קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
- קבעית הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכפר ראש הנקרה

תיאור המיקום:
נ.צ. מרכזי : מזרח 209700 ; צפון 764550

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19005חלק13
19006חלק2, 6, 11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/11/2005תאריך פרסום: 15/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5456. עמוד: 365. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2005. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות18/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3036. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים21/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/2004
החלטה בדיון בוולק"ח01/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2003
קבלת תכנית06/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200500418/01/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200500103/01/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200403113/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402908/11/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים41523/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47301/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים27818/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח16916/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300317/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300120/01/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200429/05/2002