חוות מקורה.

תוכנית חכ/ 323/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות מקורה.
מספר: חכ/ 323/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הסדרת אזור המגורים הקיים ע"י יעוד שטח לחווה חקלאית.
- הקמת ייקב והסדרת בית הבד הקיים בכניסה לחוות מקורה.
- הסדרה והרחבה של מפעל המים המינרלים הקיים בחוות מקורה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל

תיאור המיקום:
דרום עמק מהר"ל, מזרחית למושב כרם מהר"ל ובהמשך לדרך מס'
7021 המובילה מכביש מס' 4 לכרם מהר"ל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12007חלק26-27, 49-50, 53
12011חלק4438-39, 41-43, 45-46
12013חלק6, 10, 12-181-2, 5, 7-9, 11, 19, 23, 29-31, 35-37, 55-56
12014חלק23, 37-38, 4118-19, 21, 29-36, 39-40, 44, 47-48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1485. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים12/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/11/2003
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2880. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/05/2003
החלטה בדיון בוולק"ח04/11/2002
החלטה בדיון במועצה הארצית27/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/06/2001
קבלת תכנית17/05/2001