חוות מרים - שקמים

תוכנית 6/ 03/ 119

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות מרים - שקמים
מספר: 6/ 03/ 119
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעודים ואיזורים
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ד. ביטול ת.ב.ע. מס' ד/ 326

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1149חלק43-45
1151חלק10, 37
1152חלק16-17
1156חלק32-33
1356חלק
1359חלק15, 44, 69, 72
1360חלק33
1361חלק1, 24, 26
1362חלק23, 40, 53
1363חלק1, 26, 47
1367חלק1, 28, 59
1370חלק3, 13, 28, 50
1371חלק9, 33, 38
1372חלק24
1373חלק1, 44, 55, 72, 81, 88
1374חלק1, 22, 30, 43, 49, 69
1375חלק1, 10, 18, 21, 27, 37, 41, 49
1376חלק15, 30
1377חלק32, 45, 51
1378חלק12, 36, 40-41
1381חלק
1382חלק1, 5, 12, 23, 33, 40, 42
1383חלק1, 21, 33
1384חלק1, 11, 17, 25, 33, 36, 44, 52
1385חלק
1387חלק5, 11, 18, 20, 30, 52
1388חלק1, 15-16, 23, 49
1393חלק6, 9, 19, 21, 43
1483חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/03/1976תאריך פרסום: 04/03/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2201. עמוד: 1376. שנה עברית: התשלו .
פרסום לאישור בעיתונים01/02/1976תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1976. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה בעיתונים05/10/1975תאריך פרסום בעיתון: 05/10/1975. עיתון: מעריב.
קבלת תכנית17/05/1975
פרסום להפקדה ברשומות17/05/1975תאריך פרסום: 17/05/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2134. עמוד: 2180. שנה עברית: התשלה .