חוות רוח רמת הגולן

תוכנית ג/ 5518

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות רוח רמת הגולן
מספר: ג/ 5518
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חוות רוח ברמת הגולן

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאלוני הבשן

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20200חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/1992תאריך פרסום: 20/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4067. עמוד: 667. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1992.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/07/1989
החלטה בדיון באישור תכנית05/10/1988
פרסום להפקדה ברשומות18/02/1988תאריך פרסום: 18/02/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3526. עמוד: 799. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים03/12/1987תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/01/1987
החלטה בדיון בהפקדה09/06/1986
קבלת תכנית10/11/1985