חוזה חכירה בין עיריית תל אביב לבין יונטייד ישראל אפיל אינק'

נושא 208/ 34/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: חוזה חכירה בין עיריית תל אביב לבין יונטייד ישראל אפיל אינק'
מספר: 208/ 34/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור חוזה חכירה בין עיריית תל אביב-יפו לבין יונטיייד ישראל אפיל אינק' המתייחס למגרש בשכונת נווה צה"ל בתל אביב יפו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלמגור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6338חלק73
7321חלק28
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77128/02/2011