חולון

תוכנית ח/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חולון
מספר: ח/ 112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בטול חלק מדרך מאושרת ואיחוד שטחה עם מגרש בניה ולפתוח דרך חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון

תיאור המיקום:
חולון, אזור התעשיה מזרחית לחולון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6011חלק29-30, 36, 47, 82-84, 92, 134, 136, 149, 156, 176, 222
6779חלק5, 8
6799חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/04/1965תאריך פרסום: 01/04/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1171. שנה עברית: התשכה .