חוף אכזיב

תוכנית ג/ 17606

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוף אכזיב
מספר: ג/ 17606
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מתחמים לפעילויות חוף ונופש בגן לאומי אכזיב כך שיתאפשר תפקודו של החוף לתועלת הציבור.
הסדרת דרכי גישה וחניות לשירות הציבור.
שמירה על ערכי טבע, חוף ונוף אר בתחום התכנית.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
חלוקה למגרשים
קביעת הוראות בניה
קביעת צפיפות
קביעת מרווחי בניה.
קביעת גובה בנינים
הנחיות בינוי
הנחיות לעיצוב אדריכלי
התווית דרכים
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז' וכו'.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18205חלק18, 65-66, 79, 8153, 55, 63-64, 67-69, 76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 730גן לאומי אכזיבשינוי
תוכניתג/ 1752גן לאומי אכזיבשינוי
תוכניתג/ 2914פתוח חוף סולם צורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/10/2008
קבלת תכנית29/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200900216/02/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200801826/11/2008