חוף אלמוג, תוספת למועדון צלילה

תוכנית 2/ 03/ 111/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוף אלמוג, תוספת למועדון צלילה
מספר: 2/ 03/ 111/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון בתקנון לתכנית מפורטת תוספת למועדון הצלילה הקיים. מגרש 24 א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
חוף אלמוג, אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/1981תאריך פרסום: 02/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2692. שנה עברית: התשמא .