חוף בצת - אזור קיט ונופש

תוכנית ג/ 10881

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוף בצת - אזור קיט ונופש
מספר: ג/ 10881
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי במגרש מס' 3 בתכנית ג / 6005 ויעוד חלק ממנ
ו למרכז שרותים.
ב. שינוי תוואי דרך מס' 1.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבצת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18290חלק21, 31, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6005אזור קייט ונופש חוף בצתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2002תאריך פרסום: 17/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5047. עמוד: 1185. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים28/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2844. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון בהפקדה25/04/2001
קבלת תכנית27/09/1998