חוף דרומי - מלון קרלטון

תוכנית 2/ 02/ 101/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוף דרומי - מלון קרלטון
מספר: 2/ 02/ 101/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מלונאות, עם חזית
מסחרית ושטח לשרותי דרך, על ידי שינויים ביעודי
קרקע, וקביעת זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
חוף דרומי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40030חלק8, 19-20, 23, 38-41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/03/1999תאריך פרסום: 30/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4741. עמוד: 2816. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/02/1999.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/01/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/1999
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/1998
פרסום להפקדה בעיתונים08/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 08/01/1998.
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1998תאריך פרסום: 06/01/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4604. עמוד: 1247. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/1997
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1997
קבלת תכנית02/05/1996