חוף לידו מגרש 20

תוכנית 3/ 02/ 101/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוף לידו מגרש 20
מספר: 3/ 02/ 101/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שטח למוסד (מוסד בית אבות) על ידי
שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
חוף לידו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2061חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 13/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - חוף הים התיכוןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/1994תאריך פרסום: 02/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4219. עמוד: 3567. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים27/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/04/1994
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/1994
פרסום להפקדה ברשומות08/07/1993תאריך פרסום: 08/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4127. עמוד: 3550. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/1993
החלטה בדיון בהפקדה30/09/1992
קבלת תכנית26/01/1992