חוף סוסיתא, מקטע 9.5 , עין גב

תוכנית ג/ 11241

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוף סוסיתא, מקטע 9.5 , עין גב
מספר: ג/ 11241
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פיתוח רצועת נופש חופי - חוף סוסיתא, במקטע 9.5 בהתאמה לתמ"א / 13
ב. הסדרת נגישות וחניה לחוף סוסיתא, מדרך אזורית מס' 92 .
ג. הסדרת חניה לחוף סוסיתא .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןעין גב

תיאור המיקום:
ישוב: עין גב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15115חלק1, 7-8, 17-19, 30, 33, 39
15116חלק6, 22, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5597תוכנית מתאר עין גבשינוי
תוכניתג/ 9131שינוי יעוד משטחי משק למלונאות ונופש, שינוי למתאר, קיבוץ עין גב.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2003תאריך פרסום: 04/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5222. עמוד: 4032. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים08/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/07/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית29/04/2003
החלטה בדיון באישור תכנית16/12/2002
פרסום להפקדה בעיתונים04/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2002. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2002תאריך פרסום: 27/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5090. עמוד: 3216. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2001
קבלת תכנית18/03/1999