חוף צפוני- רובע א'

תוכנית 3/ 02/ 101/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוף צפוני- רובע א'
מספר: 3/ 02/ 101/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לחוף הים רובע א', קטע צפוני, ע"י שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה מחייבות, ואיחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: חוף רובע א'

גושים וחלקות:
גוש 2061 חלקי חלקה 2, 29, 143
חוף הים (חלקה לא מוסדרת)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2061חלק2, 29, 143
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 118/ 7התווית דרך המקשרת בין שד' נורדאו וחוף מי-עמי לחוף לידושינוי
תוכנית3/ 03/ 118/ 9תכנון דרך המקשרת בין שד' נורדאו וחוף מי-עמישינוי
תוכנית3/ 03/ 102/ 72מלון דירות רובע א חוף היםשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 27פארק נחל לכיש - מרחב תכנון מקומי אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5114. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים10/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/05/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית27/04/2010
החלטה בדיון בולחוף24/02/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות15/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 22. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה19/08/2002
קבלת תכנית24/07/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/05/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה