חוף צפוני-רויאל ביץ'

תוכנית 2/ 03/ 114/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוף צפוני-רויאל ביץ'
מספר: 2/ 03/ 114/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי באחוזי בניה מ- 175% ל- 225% ב. שינוי בגובה הקומות מ- 14 קומות ל- 15 קומות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
חוף צפוני אילת.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/09/1989תאריך פרסום: 29/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3701. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות08/09/1988תאריך פרסום: 08/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3581. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית07/09/1988