חוף רחצה צמח.

תוכנית ג/ 5123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוף רחצה צמח.
מספר: ג/ 5123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1 קביעת יעודי קרקע בשטח התכנית ע"פ תכנית מתאר
ארצית חלקית למרחב הכנרת וחופיה ת.מ.א 13 במקטע
מספר 7.3.
2 קביעת הוראות פיתוח ובניה.
3 הוצאות היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15091כל הגוש
15095כל הגוש
15096כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית09/03/2010
פרסום לאישור ברשומות15/11/1988תאריך פרסום: 15/11/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3593. עמוד: 307. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים24/10/1988תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1988.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/05/1987
החלטה בדיון באישור תכנית07/01/1987
פרסום להפקדה ברשומות01/08/1985תאריך פרסום: 01/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3233. עמוד: 3025. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/1985תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1985.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/1985
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1984
קבלת תכנית20/07/1984
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים42309/03/2010