חוצות אלונים - שינוי יעוד לחניה, אלונים

תוכנית ג/ 11576

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוצות אלונים - שינוי יעוד לחניה, אלונים
מספר: ג/ 11576
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטחי החניה למרכז מסחרי, שינוי יעוד של שטח
חקלאי לחניה וגינון ולשפ"פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלאלונים

תיאור המיקום:
ישוב: אלונים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12312חלק31, 33, 36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1504. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/11/2003תאריך פרסום: 06/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5234. עמוד: 221. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה בעיתונים25/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2001
קבלת תכנית04/11/1999