חוק רישום שיכונים ציבוריי, כמון

תוכנית תרשצ/ 2/ 1201/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוק רישום שיכונים ציבוריי, כמון
מספר: תרשצ/ 2/ 1201/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית ברת תוקף לשיכון ציבורי לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכמון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18850חלק2, 5-6
18854חלק1