חוק רישום שיכונים ציבוריים, מצפה נטופה

תוכנית תרשצ/ 1/ 1190/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוק רישום שיכונים ציבוריים, מצפה נטופה
מספר: תרשצ/ 1/ 1190/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית ברת תוקף לשיכון ציבורי לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה נטופה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17548חלק12-13
17552חלק3-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית29/05/2001