חוקיות לבנין קיים.

בקשה ועדה מקומית 37/ 19769

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: חוקיות לבנין קיים.
מספר: 37/ 19769
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חוקיות לבנין קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילשעבשעבשעב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19769חלק37