חוקיות למזנון קיים

בקשה ועדה מקומית שלומי2009 / 002

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: חוקיות למזנון קיים
מספר: שלומי2009 / 002
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חוקיות למזנון קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19015חלק3-7, 19, 21, 100, 108
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3615מתנ"ס, בריכת שחיה ומרכז ספורט, שלומיהיתר בניה
תוכניתג/ 11124דרך מס' 899 קטע חוצה שלומיהיתר בניה
תוכניתג/ 13669שנוי לתכנית ג/ 3615 - שלומיהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה19/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010