חוקיות למחסנים עסקיים בקומת קרקע ועוד יחידה מגורים בקומה א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 002/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: חוקיות למחסנים עסקיים בקומת קרקע ועוד יחידה מגורים בקומה א'
מספר: 002/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול היתר לקומת קרקע למשרדים ומרפאות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18542חלק9
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200801218/02/2008