חזית מסחרית צמודה למגורים

תוכנית מש/ 7/ 1/ 227/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חזית מסחרית צמודה למגורים
מספר: מש/ 7/ 1/ 227/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ב' והוספת חזית מסחרית צמודה למגורים בקומת קרקע בחלק הצפוני מהמגרש.

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות בנייה:הגדלת מספר יח"ד - 6 יח"ד המאושרים ל- 8 יח"ד.
הגדלת אחוזי הבניה מ- 105% ל- 199% .
הריסת הגדר המסומנת להריסה.
הקטנת קווי בניין כמסומן בתשריט.
הוספת חזית מסחרית בקומת קרקע בחל הצפוני מהמגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/09/2011
קבלת תכנית26/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201102326/12/2011