חיבור חדש מאזור הפטרוכימיה לכביש מס' 772 א (בין צומת אתא לצומת יגור)

תוכנית ג/ ד/ 1022/ ב/ זב/ 209/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: חיבור חדש מאזור הפטרוכימיה לכביש מס' 772 א (בין צומת אתא לצומת יגור)
מספר: ג/ ד/ 1022/ ב/ זב/ 209/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חיבור דרך 772א' לדרך 772 - שינוי יעוד של קרקע חקלאית ושטח לתעשייה במטרה לסלול דרך המחברת בין מתחם הפטרוכימיה לכביש 772.

עיקרי ההוראות:
- לייעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך ולמתקנים נלווים.
- קביעת הנחיות להוראות פיתוח.
- קביעת הנחיות להוראות לשיקום נופי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןיגור
חיפהקרית אתאקרית אתאקרית אתא
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה

תיאור המיקום:
הקרקע הכלולה בתכנית זו צמודה לדרך 772 ממערב, החל מדרך הכניסה למפעל דשנים ועד לקטע שמצפון לפיצול לכביש 772 א'.
התכנית כוללת גם קטע לתכנון בפיצול הכבישים 772 ו- 772 א למפעלים הפטרוכימיים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10518חלק248, 12, 18, 20-22, 25-26, 33-34
11618חלק8-9, 13
11619חלק2113-14
11620חלק16, 18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5653. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/06/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/04/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות11/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 238. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/09/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/09/2010
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית12/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה24/06/2009
קבלת תכנית07/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה