חיבור מחלף אשדוד צפון

תוכנית 3/ 02/ 101/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חיבור מחלף אשדוד צפון
מספר: 3/ 02/ 101/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חיבור אזור התעשיה הצפוני החדש של אשדוד
בדרך אל המחלף המתוכנן על כביש מהור מס' 4
(בין צומת אשדוד לצומת יבנה).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2042חלק1
2043חלק1, 15
4882חלק7, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ בת/ 18אזור תעשיה צפונישינוי
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
תוכנית3/ 03/ 134/ 1אזור תעשיה צפוני - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה31/03/2008
קבלת תכנית30/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900913/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800431/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500922/08/2005