חיבור מערכת הולכת גז טבעי מגבול המים הטריטוריאלים אל המכלול הימי באזור אשקלון

תוכנית תמא/ 37/ א/ 2/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: חיבור מערכת הולכת גז טבעי מגבול המים הטריטוריאלים אל המכלול הימי באזור אשקלון
מספר: תמא/ 37/ א/ 2/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת הולכה מכלול ימישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/08/2007תאריך פרסום: 16/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5704. עמוד: 3916. שנה עברית: התשסז .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה12/07/2007
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית12/07/2007תאריך ישיבה: 12/07/2007. מס' ישיבה: 1952. מס' ישיבה: 1952.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה17/04/2007
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א07/02/2007תאריך פרסום: 07/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5627. עמוד: 1533. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בולחוף31/01/2007
רישום נתוני פרסום בעיתונות בדבר עריכת התמ"א26/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2007. עיתון: הארץ.
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות02/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48317/04/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200700307/03/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72926/02/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200700313/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700205/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף2531/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48002/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600916/10/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200602016/10/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף2304/10/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200601226/09/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200601326/09/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72418/09/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47501/08/2006