חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.

תוכנית ג/ 20330

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.
מספר: ג/ 20330
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת חיבור שכונת אפק כביש מס' 7911 לשכונת ביאליק על הפארק.

עיקרי ההוראות:
1. הרחבת כביש מס' 7911 כמסומן בתשריט.
3 הסדרת צומת כניסה לכביש חדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10435חלק24, 27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4270דרך מס' 79 כורדני גילעם נצרתשינוי
תוכניתג/ 4573שמורת טבע - הרחבהשינוי
תוכניתג/ 4901תכנית מפורטת מס' 4901שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/11/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/09/2012
קבלת תכנית14/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201202112/11/2012