חיבור שפכי עמק חפר מזרח למט"ש נתניה.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 577

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: חיבור שפכי עמק חפר מזרח למט"ש נתניה.
מספר: מח/ ש/ 577
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הטיית שפכי עמק חפר מזרח למט"ש נתניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901730/11/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200900608/09/2009