חיבור תחנות הכח הסולריות באשלים למערכת הולכת הגז הטבעי

תוכנית תמא/ 37/ א/ 1/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: חיבור תחנות הכח הסולריות באשלים למערכת הולכת הגז הטבעי
מספר: תמא/ 37/ א/ 1/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית29/03/2012תאריך ישיבה: 29/03/2012. מס' ישיבה: 4502. מס' ישיבה: 4502.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה11/03/2012
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה01/11/2011
התקבלו הערות / תגובות03/08/2011
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות03/08/2011תאריך פרסום: 03/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6275. עמוד: 5809. שנה עברית: התשעא .
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות08/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות03/05/2011
העברה להערות / תגובות03/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה53901/11/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים47125/10/2011
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77719/09/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה201101113/09/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201101012/09/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201101012/07/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה53414/06/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה53303/05/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים45208/03/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 37 -ועדת עורכים1807/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 37 -ועדת עורכים3207/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 37 -ועדת עורכים3607/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 37 -ועדת עורכים3520/10/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 37 -ועדת עורכים1918/08/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 37 -ועדת עורכים2511/08/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 37 -ועדת עורכים2916/06/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 37 -ועדת עורכים2116/06/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 37 -ועדת עורכים3711/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות