חיבורים לדרך שירות של דרך 4, מזרעה

תוכנית ג/ 20226

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חיבורים לדרך שירות של דרך 4, מזרעה
מספר: ג/ 20226
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת חיבור כניסות מתאר מסחרי ומתקן הנדסי לדרך שירות מזרחית של דרך 4 במזרעה דרך שטח פרטי פתוח ומשטח חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק13-14, 17, 23, 25
18138חלק1, 6, 46, 64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2315תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעהשינוי
תוכניתג/ 13161תכנית מתאר מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/04/2012
קבלת תכנית26/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200723/04/2012