חיבת ציון - תכנית ביוב כללית

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 621

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: חיבת ציון - תכנית ביוב כללית
מספר: מח/ ש/ 621
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חיבת ציון - תכנית ביוב כללית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחבת ציון
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201201413/08/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב201200321/02/2012