חידוש היתר ותוספות חדשות למגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 204/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: חידוש היתר ותוספות חדשות למגורים
מספר: 204/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חידוש היתר ותוספות חדשות למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17488חלק45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200704513/11/2007