חידוש היתר לשיפוץ מבנה קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 115/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: חידוש היתר לשיפוץ מבנה קיים
מספר: 115/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חידוש היתר לשיפוץ מבנה קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13055חלק79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003108/06/2010