חידוש היתר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 086/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: חידוש היתר
מספר: 086/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חידוש היתר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13075חלק44