חידוש ערר בתביעת לפיצויים בגין תכנית 2/ 03/ 152/ 6

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים את/ 08/ 96035

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: חידוש ערר בתביעת לפיצויים בגין תכנית 2/ 03/ 152/ 6
מספר: את/ 08/ 96035
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חידוש ערר בתביעת לפיצויים בגין תכנית 2/ 03/ 152/ 6

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתטופז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40007חלק51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200802010/12/2008