חידוש שכונות המרכז, קרית אתא.

תוכנית כ/ 150/ ח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חידוש שכונות המרכז, קרית אתא.
מספר: כ/ 150/ ח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת התכנון והפיתוח של שכונות המרכז של קרית אתא
באמצעים הבאים:
- תכנון מפורט של אזור שכונות המרכז תוך מתן הזדמנות
לחידוש פני העיר ע"י הגדלת זכויות בניה.
- תאום מערך הנגישות המוטורית באזור.
- ארגון מערך מבני הציבור.
- קביעת עקרונות בינוי והוראות בניה לפי יעודי קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקרית אתאקרית אתאקרית אתא

תיאור המיקום:
ישוב: קרית אתא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10232חלק85-88, 96-97, 100-101, 219, 22135, 83-84, 105-106, 109-110, 113-114, 117, 211, 213, 215, 217, 223, 255, 273
10256חלק351, 353
11007חלק3, 44-45, 49
11008חלק17-87, 1104-5, 107-109, 111
11009חלק23-33, 68-83, 85-90, 92, 94, 100-11195-97
11010חלק13-15, 23-37, 41-43, 49-59, 64-71, 73-89, 97, 99-117, 119-124, 126-134, 136-152, 154-165, 169-188, 190-194, 196-20916-17
11011כל הגוש
11012חלק24-42, 46-87, 89, 91-94, 97-98, 100, 107-108, 113-11595-96, 99
11013כל הגוש
11014חלק2-55, 58-64, 66-69, 71-72, 74-77, 79-80, 82-84, 86, 88-94, 96-108, 110-137, 141, 144, 149-151, 153152
11015כל הגוש
11016כל הגוש
11017חלק26-35, 39-51, 54-76, 85, 96, 98-101, 103, 106-108, 117-127, 131-133, 149-151, 251-253102, 105
11018חלק15-18, 20-22, 37-42, 51-52, 61, 63-64, 78-79, 90-9233
11019חלק80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 101, 103-129, 132-136, 149-15079, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99-100, 130, 151
11020חלק48-59, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 77, 79, 81, 83-9815-20, 45-47, 61, 74, 76, 78, 80, 82, 99-101
11021חלק1-9, 14-38, 42-45, 49-5040-41
11022חלק3-16, 18-33, 35, 37-39, 41, 43-46, 49-7542, 47-48
11023כל הגוש
11024חלק1-67, 79-84, 8687
11025חלק1-18, 27-35, 37-38, 42-44, 46, 48, 5039, 45
11027חלק38-43, 45-46, 48-7010-13, 17, 21-22, 31, 34-36
11048חלק4-5, 11-15, 17-21, 35-451-2, 7, 10, 16, 22, 34, 46
11049חלק1-10, 12-20, 30-43, 47-52, 65-80, 87-89, 9111, 46
11050חלק65-71, 103-10464, 99, 102
11051חלק1-9, 11-14, 22-28, 30-32, 34, 36-44, 78-85, 94-98, 101-10210, 15
11052חלק36-4078
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכ/ 209/ אאתר לבתי כנסת ברח' המייסדים, קרית אתא.שינוי
תוכניתכ/ 79ישיבת מאקאווהשינוי
תוכניתכ/ 78שינוי סיווג חלקות 32,34 בגוש 11017 ממגורים לבנין צבורישינוי
תוכניתכ/ 98קרית אתא שכונת בן גוריוןשינוי
תוכניתכ/ 18שיכוני "עולה חדש" בע"מ - חברה לשיכון ותעשיהשינוי
תוכניתכ/ 96שכונת "נילי" ברחוב הוגו מולר, בנוי מחלקות 28,27 26,23,22 בוש 11011שינוי
תוכניתכ/ 207שכונת נוף כרמל - קרית אתא.שינוי
תוכניתכ/ 76אתרים לבניני ציבור בח' 70 גוש 11011שינוי
תוכניתכ/ 95שינוי יעוד חלקה 87 וחלק מחלקה 88 בגוש 11010 מאזור מגורים לאתר לבנין ציבורי (בישינוי
תוכניתכ/ 164בינוי בחלקות 1,2 גוש 11023שינוי
תוכניתכ/ 244נוף כרמל.שינוי
תוכניתכ/ 73/ א80 יחידות דיור ברחוב פינסקר, קרית אתאשינוי
תוכניתכ/ 182שינוי סיווג חלקה 118 בגוש 11017 ממגורים לאתר לבנין ציבורישינוי
תוכניתכ/ 222מרכז העיר - קרית אתא.שינוי
תוכניתכ/ 61ככר הפרחיםשינוי
תוכניתכ/ 150תכנית המיתאר לשטח קרית-אתא תשל"ז1977-שינוי
תוכניתכ/ 100שינוי יעוד חלקה 26 בגוש 11017, מאזור מגורים לאתר לבנין צבורי (דאר)שינוי
תוכניתכ/ 12תכנית פרצלציה ובניה של חברת העולה החדש כפר אתאשינוי
תוכניתכ/ 7קו תוחם קרית אתא - כופריתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2396. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים05/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2006. עיתון: הצופה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/02/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/02/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית23/09/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות02/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2692. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים12/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2003. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/05/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2000
קבלת תכנית12/08/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים59313/02/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200501427/09/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200501028/06/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200500931/05/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200500712/04/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200500218/01/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200400913/07/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200400701/06/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200400402/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200400226/02/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200301123/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200300718/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200300621/08/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים31029/06/2003