חילופי קרקע במפעל הזרע, חיפה.

תוכנית חפ/ 1974

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חילופי קרקע במפעל הזרע, חיפה.
מספר: חפ/ 1974
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- חילופי שטחים בין "הזרע ג'נטיקס בע"מ" ועירית חיפה.
- איחוד חלקות בבעלות "הזרע ג'נטיקס בע"מ" עם קטעי הרחוב המוצעים
לביטול (חלקות 89 ו-95 בגוש 10903) בבעלות העיריה כחילופין ע"י
העברת השטח המסומן בתשריט באות א' (חלק מחלקה 98 בגוש 10903)
בבעלות "הזרע ג'נטיקס בע"מ" לעירית חיפה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
כ- 400 מ' מזרחה מגשר "פז" וצפונית לרח' בר-יהודה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10903חלק5, 26-27, 86, 88-89, 91-92, 94-95, 97-9996
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 1400תכנית המתאר של חיפהשינוי
תוכניתחפ/ 229תוכנית מתאר של העיר חיפה.שינוי
תוכניתחפ/ 563חלוקת אדמת ד"ר ושות' - חלק ה' איזור הדרום קישון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3542. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים16/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/06/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה16/02/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/10/2003
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/2003
פרסום להפקדה בעיתונים28/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 28/03/1997.
פרסום להפקדה ברשומות20/03/1997תאריך פרסום: 20/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4505. עמוד: 2768. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון בהפקדה29/03/1995
קבלת תכנית27/12/1994