חילופי שטחים בנחלה 12 - שדמות דבורה

תוכנית גת/ מק/ 5907/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חילופי שטחים בנחלה 12 - שדמות דבורה
מספר: גת/ מק/ 5907/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חילופי שטחים בין שטח מגורים לשטח חקלאי בנחלה 12 בשדמות דבורה.

עיקרי ההוראות:
חילופי שטחים בין שטח ליעוד מגורים בישוב כפרי לשטח לייעוד חקלאי ללא שינוי סה"כ השטח בכל ייעוד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק1222
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
תוכניתג/ 10988תכנית מתאר מקומית בנושא יחידות אירוח בישובים כפריים בגליל תחתוןשינוי
תוכניתג/ 13618בריכת שחייה במרחב תכנוןכפיפות
תוכניתגת/ מק/ 5907/ 2תכנית איחוד וחלוקהבהסכמה, חלקות א', שדמות דבורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות06/09/2012תאריך פרסום: 06/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6469. עמוד: 6278. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201201031/08/2012