חילופי שטחים והקטנת קו בנין.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 3/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חילופי שטחים והקטנת קו בנין.
מספר: אל/ מק/ 195/ 3/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית שני מוסדות ציבור.

עיקרי ההוראות:
חילופי שטחים ושינוי קו בנין, ללא שינוי הזכויות בשטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדראב"ד

תיאור המיקום:
רובע A.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5761חלק37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2008תאריך פרסום: 16/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5818. עמוד: 3466. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות16/03/2008תאריך פרסום: 16/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5786. עמוד: 2374. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200801031/03/2008