חילופי שטחים, אביבים

תוכנית מה/ מק/ 6416/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חילופי שטחים, אביבים
מספר: מה/ מק/ 6416/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבני משק פרטי,

עיקרי הוראות התכנית :-
חילופי שטחים,

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילאביבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14339חלק32-33, 303
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12439מושב אביבים - הרחבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות07/12/2009תאריך פרסום: 07/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6030. עמוד: 889. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800730/04/2008