חילוק שטח מחדש, שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ

תוכנית הצ/ 11/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חילוק שטח מחדש, שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ
מספר: הצ/ 11/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לחלק את השטח מחדש לצרכי שכון, לשנות את השטח צבורי פתוח למגרש לבנין צבורי. 2. להרחיב דרך מאושרת ולהגדיל את הצפיפות, הכל בהתאם לתסריט המצורף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7789חלק96-105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות02/08/1962תאריך פרסום: 02/08/1962. מס' ילקוט פרסומים: 951. שנה עברית: התשכב .
קבלת תכנית02/08/1962
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011