חילוקה מושבה כנרת

תוכנית ג/ 178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חילוקה מושבה כנרת
מספר: ג/ 178
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד חלקות 9 ו- 10 במושבה כנרת וחלוקה ל-3 מגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןכנרת

תיאור המיקום:
ישוב: כנרת(מושבה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15308חלק9-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/05/1954תאריך פרסום: 20/05/1954. מס' ילקוט פרסומים: 349. עמוד: 995. שנה עברית: התשיד .
החלטה בדיון באישור תכנית08/01/1954
פרסום להפקדה ברשומות30/09/1953תאריך פרסום: 30/09/1953. מס' ילקוט פרסומים: 313. עמוד: 43. שנה עברית: התשיד .
החלטה בדיון בהפקדה04/03/1953
קבלת תכנית02/02/1953