חירבת זעק - אתר תיירות באתר עתיקות

תוכנית 7/ 02/ 305/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חירבת זעק - אתר תיירות באתר עתיקות
מספר: 7/ 02/ 305/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור שירותי תיירות ושצ''פ מיוחד,
ע''י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים ביעודי קרקע,
וקביעת זכויות, הנחיות ומגלבות בניה.
שינוי יעוד שטח מאזור יער מוצע על פי תמ''א 22 לאזור שירותי תיירות,
ולשצ''פ מיוחד.
שינוי יעוד שטח מאזור יער מוצע על פי ת.מ. 305/02/7 לאזור
שירותי תיירות ולשצ''פ מיוחד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3133חלק29, 41-42
100249חלק5, 14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2007
קבלת תכנית29/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701217/12/2007