חירבת זעק

תוכנית 31/ 02/ 305/ 95

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חירבת זעק
מספר: 31/ 02/ 305/ 95
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. דיוק ופירוט יערות בהתאם להוראות תמא/ 22.
2. הסדרת חורבת זעק כאתר עתיקות פתוח לציבור ואזור תיירות.
3. שימור וטיפוח הנוף.

עיקרי ההוראות:
1. הגדרת אזורים המיועדים ליער ותירות. הגדרת תנאים למתן היתרי בניה.
2. קביעת תנאים לפיתוח בתוך אתר מוכרז.
3. קביעת הוראות בניה.
4. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
5. קביעת הוראות והנחיות סביבתיות לתשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
דרוםשקמיםלכיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3133חלק15, 29, 41-43
100248חלק4
100249חלק2, 5, 13-14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןפירוט
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/08/2011
קבלת תכנית25/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200920/08/2012