חישוב שטח ע.גג במגורים א',ב',ג',מיוחד,מסחר מג

תוכנית כס/ מק/ 1/ 1/ גג/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חישוב שטח ע.גג במגורים א',ב',ג',מיוחד,מסחר מג
מספר: כס/ מק/ 1/ 1/ גג/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בדבר עיצוב גגות.
ב. קביעת הוראות בדבר עליות גג - שימושים וחישובי
שטחים.
ג. קביעת הוראות לבניית פרגולות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר סבא

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ 1/ 1/ גג/ אגגותשינוי
תוכניתכס/ 1/ 1/ גג/ בהוספת תכולתה של תוכנית כס / 1 / 1 / גג / א גם על איזור מגורים מיוחד.שינוי
תוכניתכס/ 1/ 1/ גגגגותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/1996תאריך פרסום: 24/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4451. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1996תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4412. שנה עברית: התשנו .