חלוצית 4 - שמעונים

תוכנית 7/ 03/ 481

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוצית 4 - שמעונים
מספר: 7/ 03/ 481
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח שיעודו קרקע חקלאית ו/ או שטח שיעודו יקבע בעתיד
כשטח הכולל אזורי מגורים בישוב חקלאי ואזור מגורים א' להקמת ישוב כפרי- קהילתי בהיקף של כ- 300 מגרשים ועד סה"כ של- 500 יח"ד.
תכנית כוללת הקצאת שטחים ל- אזור מגורים א', אזור מגורים בישוב חקלאי, מבני ציבור, דרכים, תעסוקה מלאכה ומסחר, מוסדות, נוף פתוח ומתקנים הנדסיים, שטח ספורט, שצ"פ וכו'. הכל ע"פ היעודים המופיעים בתשריט.
2. קביעת זכויות בניה ומגבלות בניה בכל אחד מהאזורים.
3. הוראות לאיחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
מקום: חולות חלוצה/ עגור, המועצה האזורית אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39001חלק1
100301חלק1
100302חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1356. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4316. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/07/2005
החלטה בדיון בוולק"ח20/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/02/2005
קבלת תכנית30/01/2005