חלוקה בהסכמה וקביעת קווי בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9354/ 04/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה בהסכמה וקביעת קווי בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9354/ 04/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין בהתאם למסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19282חלק10098
19317חלק97
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2004תאריך פרסום: 01/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5348. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400630/06/2004