חלוקה בשטחי מגורים א' ושינוי יעוד - קיבוץ נוה איתן

תוכנית ג/ 17364

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה בשטחי מגורים א' ושינוי יעוד - קיבוץ נוה איתן
מספר: ג/ 17364
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת אזור המגורים הותיק של קיבוץ נווה איתן בשטח המחנה למגרשים להבטחת התפתחות הקיבוץ לטווח ארוך.
2. הסדרת דרכים שיתאימו לצרכי הקיבוץ המשתנים.
3. הסדרת מיקום מתקנים הנדסיים, שטחים למבני ציבור ושטחים פתוחים בשטח הקיבוץ.

עיקרי ההוראות:
1.שינוי יעוד קרקע.
2. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בניה:
4. קביעת הצפיפות.
5. קביעת מרווחי בניה.
6. קביעת גובה בנינים.
7. הנחיות בינוי.
8. הנחיות לעיצוב אדריכלי.
9. הרחבת/ התווית דרכים.
10. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב,ניקוז, תקשורת,חשמל,גז,וכ'ו.
11. קביעת השלבים והתניות לביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה איתןנווה איתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22964חלק6, 11-123-5, 7, 9-10, 13-14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10886קיבוץ נווה איתן - הרחבת יישובשינוי
תוכניתג/ 12646נווה איתן - תעשייה ומבני משקשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/01/2008
קבלת תכנית02/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800617/03/2008