חלוקה והגדלת זכויות, מגרש 112, פארק תעשיה בר-לב

תוכנית ג/ 17330

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה והגדלת זכויות, מגרש 112, פארק תעשיה בר-לב
מספר: ג/ 17330
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה בשטח שבתחום תכנית ג/ 1541 והתאמתם לאחוזי הבניה שבתכנית ג/בת/ 214 .
חלוקה למגרשים .
תוספת שפ"פ

עיקרי ההוראות:
שינוי גבולות מגרשים והתאמתם למצב בשטח .
התאמת זכויות בניה לתכנית ג/ בת /214 .
הגדרת שפ"פ כשטח גישה למגרש תעשיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשר

תיאור המיקום:
פארק תעשייה בר לב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18508חלק22, 30, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 214פארק תעשיה - בר - לב.שינוי
תוכניתג/ 1541שינוי לתכנית ג / 1160 - מפעל ציקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1091. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים27/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/2009
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2677. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/06/2008
קבלת תכנית26/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200901010/08/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים102131/03/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200800723/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה