חלוקה והרחבה של השטח. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.

תוכנית הצ/ 718

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה והרחבה של השטח. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.
מספר: הצ/ 718
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח למגרשי מגורים, שטח פתוח ציבורי, שטח לבנייני ציבור, שטח מסחרי, להרחיב דרכים קיימות ולהתוות דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות24/12/1964תאריך פרסום: 24/12/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1142. שנה עברית: התשכה .
קבלת תכנית24/12/1964