חלוקה וקבעית קווי בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 01/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה וקבעית קווי בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 01/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקה למגרשים. 2. קביעת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי וקביעת גבולות מגרש זה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19274חלק55
19280חלק2-3, 5, 67, 77
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/2002תאריך פרסום: 30/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5098. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים25/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות14/03/2002תאריך פרסום: 14/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5060. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200430/04/2002